متن برای استوری دریا و آرامش زیبا و ادبی

متن برای استوری دریا و آرامش

این مجموعه نهایی متن برای استوری دریا و آرامش زیبا و ادبی  کپشن دریا برای اینستاگرام است. اگر عکس‌های باورنکردنی گرفته‌اید، از این فهرست نقل قول‌های دریا برای اینستاگرام استفاده کنید تا آن لحظه را کاملاً توصیف کنید!

کپشن دریا برای اینستاگرام کوتاه

غرش اقیانوس موسیقی برای روح است.

////////////

بگذار دریا تو را آزاد کند.

////////////

هیچ چیز مثل یک روز کنار آب روح را آرام نمی کند.

////////////

شما هرگز نمی توانید از اقیانوس عبور کنید تا زمانی که شهامت ترک ساحل را نداشته باشید.

////////////

صدف ها نامه های عاشقانه در شن هستند.

////////////

اگر برای من بهشتی وجود داشته باشد، مطمئنم که ساحلی به آن متصل است.

////////////

فقط رد پا بزار، فقط خاطرات بگیر. 👣📷

////////////

امواج را در آغوش بگیرید و جریان خود را پیدا کنید.

////////////

زندگی یک ساحل است و من فقط در شن بازی می کنم.

////////////

یک روز در ساحل روح را احیا می کند!

////////////

ساحل فقط یک مقصد نیست، یک حالت ذهنی است.

////////////

تنها چیزی که نیاز دارید یک دوز خوب ویتامین دریا است.

////////////

زندگی کوتاه تر از آن است که از ساحل لذت نبریم.

////////////

ما با رنگ هایی که از دریا به عاریت گرفته شده رویا می بینیم.

////////////

دنبال قلبم رفتم و مرا به دریا رساند.

////////////

اقیانوس به من احساس کوچکی می دهد و باعث می شود تمام زندگی ام را در چشم انداز قرار دهم.

////////////

امواج دریا به من کمک می کند تا به خودم برگردم.

////////////

همچنین بخوانید: متن برای تولد خودم در اینستا

کپشن دریا برای اینستاگرام کوتاه

متن برای استوری دریا و آرامش ادبی

تو برای من چیزی هستی شبیه دریا؛

بر من چیره میشوی

مجذوبم میکنی

شیفته‌ ام میکنی

حتّی در عین حال

ترس در دلم مینشانی

از بی‌ حدّی‌ ات واهمه دارم ..

////////////

حالا که ما یاد گرفته ایم

در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم

و در دریا مثل یک ماهی شنا کنیم.

فقط یک چیز باقی مانده

یاد بگیریم مثلِ یک انسان

روی زمین زندگی کنیم!

////////////

حسرت نبرم به خواب آن مرداب

کآرام درون دشت شب خفته ست

دریایم و نیست باکم ازطوفان

دریا همه عمر خوابش آشفته ست

////////////

فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد

مثل دریا

به ادامه ی خویش…

////////////

بی‌ تفاوت باش و رها !

درست مانند دریایی که

با پرتاب هیچ خرده سنگی متلاطم نمی شود.

////////////

تمام آب های روی زمین رو میتونی فرض کنی؟

اقیانوس

دریا

باران

فکر کن اگه همشو بخوای

با قطره چکان قطره قطره کنی چقدر میشه؟

به همون اندازه دوستت دارم

////////////

به دامن گرچه دریا دارد اما

گریبانش نم جویی ندارد

چو کشتی شو عنان از پاردم ساز

ازین دریا که لولویی ندارد

////////////

وقتی دلت گرفته باشه …

تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند …

باز هم دل تو بارانیست …

خیس تراز دریا خراب تر از امواج

////////////

قراره غرق هم باشیم؛

از این دریا نترسونم

////////////

به دریایی گرفتارم

که موجش عالمی دارد

////////////

همچنین بخوانید: متن برای استوری عکس خودم

متن برای استوری دریا و آرامش ادبی

متن دریا برای استوری اینستاگرام

نه چشمانت آبی بود ; و نه موهایت، شبیه موج ها هنوز نفهمیده‌ام ، دریا که می‌روم چرا … یاد تو می‌افتم.

////////////

آیا راز دریا را می آموزید؟ راز آن را فقط کسانی می دانند که خطرات آن را با شجاعت می پذیرند.

////////////

من کاملا مطمئنم که سنگ تولد من، صدف دریایی است.

////////////

اولین باور دارم که دریا تمام حالات بد را بهبود میبخشد. باور دارم امواج نگرانی ها را پاک می‌کنند. باور دارم صدف ها خوش شانسی می آورند.باور دارم انگشتان پا در شن ها روحم را زمین گیر میکنند.

////////////

زمانی که دریا وِردش را بخواند، شخصی را برای همیشه در دام حیرتش نگه میدارد.

////////////

ساحل تنها حرکت شن ها نیست، بلکه شامل صدف هایی از موجودات دریایی، شیشه ی دریا، جلبک دریایی و چیزهای ناهمخوانی است که توسط اقیانوس به ساحل آورده شده اند.

////////////

در نور آفتاب زندگی کن، دریا را شنا کن، هوای وحشی را بنوش.

////////////

تو برای من تنها ماهی درون دریا هستی.

////////////

وحشی و آزاد درست مثل دریا!

////////////

خطی که آسمان را به دریا متصل میکند میبینی؟ صدایم میزند و هیچکس نمیداند که تا کجا ادامه دارد.

////////////

حکایت من…

حکایت کسی بود

که عاشق دریا بود

اما قایق نداشت

////////////

همچنین بخوانید: متن تشکر از زحمات

متن برای استوری اینستاگرام

سخن آخر

امیدواریم این مطلب از آلامتو با موضوع متن برای استوری دریا، کپشن استوری دریا برای اینستاگرام برای شما همراهان سایت مفید بوده باشد و توانسته باشید متناسبترین را برای عکس خود استفاده کنید.


نظر خود را بیان کنید