ترکمنستان


دروازه جهنم ترکمنستان
دروازه جهنم، ترکمنستان

دروازه Derweze یک روستای کوچک در ترکمنستان است. در کنار روستای دروازه در قره‌قوم، استان آخال ترکمنستان، یک سوراخ بزرگ سوزان…