couple

اختصاصی آلامتو ؛ یک تحقیق جدید یافته است که پنجاه درصد زنان حتی اگر در خواب هم توسط مردان خود اذیت شوند آن را به دل گرفته و از دست آنها عصبانی می شوند. برای این تحقیق، که در یک هتل زنجیره ای در انگلستان بروی دو هزار نفر انجام شد، محققان از شرکت کنندگان در مورد عادت های رویاپردازی آنها در خواب پرسیدند. یافته ها نشان داد که زنان معمولا خواب شریک زندگی خود را می بینند که خیانت می کند، با آنها دعوا می کند و حتی اینکه پنهانی یک بچه دارد.

این تحقیق همچنین یافته است که تقریبا دو نفر از هر سه فرد بالغ از دست هر کسی که در خواب آنها را ناراحت کند، عصبانی می مانند و حس خوبی نسبت به او ندارند. کار تا جایی پیش می رود که یکی در بین هر بیست نفر حتی به رئیس خود بی اعتنایی می کنند چرا که خواب دیده اند که اخراج شده اند.

در این تحقیق همچنین نشان داده می شود که یکی از بین هر پنج زن مکررا خواب خیانت کردن شریک خود را می بیند. به علاوۀ، احتمال اینکه زنان خواب خیانت کردن شریک خود را ببینند سه برابر بیشتر از مردان است. یان والاس، یک روانشناس خواب، توضیح داد که شرایط فیزیکی و روحی بر محتویات خواب های ما تاثیر می گذارند، اما مهمترین چیزی که باید فهمید این است که ما حرف ها و نیاز های خود را در خواب با زبان تصویر و استعاره بیان می کنیم.

این تحقیق همچنین نشان داده است که یکی از بین هر پنج نفر تصمیم های بزرگ زندگی خود را، مثل اینکه کجا زندگی کند، با که ازدواج کند، و کی یک بچه داشته باشد، بر اساس محتویات این رویاها می گیرد.

لینک مفید : دانلود تحقیق

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید