مجله آلامتو

نتایج یک تحقیق جدید دانشگاه هاروارد آمریکا نشان می دهد مردانی که در طول هفته بیش از 20 ساعت تلویزیون تماشا می کنند میزان اسپرم هایشان به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
نتایج این تحقیق که روی 189 مرد بین 18 تا 22 سال صورت گرفته نشان می دهد که مردانی که در هفته بیش از 20 ساعت تلویزیون تماشا می کنند در مقایسه با مردانی که کمتر تماشا می کنند به طور متوسط 44 درصد میزان اسپرم کمتری تولید می کنند.

تماشای بیش از حد تلویزیون بر روی باروری مردان تاثیر دارد

با این حال مردانی که در این تحقیق شرکت کردند و در هفته بیش از 20 ساعت تلویزیون تماشا می کردند میزان اسپرم شان پس از تحقیق به میزانی بود که قابلیت باروری شان هنوز محفوظ بود ولی اسپرم های تولیدی بدنشان به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود.
نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد بدن مردانی که در هفته بیش از 15 ساعت ورزش می کنن در مقایسه با مردانی که کمتر از 5 ساعت در هفته ورزش می کنند به طور متوسط 73 درصد اسپرم بیشتری تولید می کند.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید