دیدنی های تاریخی

جاذبه های تاریخی و باستانی طرفداران بسیاری دارند مخصوصاً برای کسانی که به تمدن های گذشته علاقمند هستند.