شاید گمان کنید که طعم های طبیعی را از اسانس خالص غذاها به دست می آورند ؛ اما حقیقت این است که استفاده از واژه «طبیعی» اندکی گمراه کننده است .

اگرچه بر اساس استانداردهای غذایی طعم های طبیعی باید از ماده ای طبیعی به دست آمده باشند؛ اما طبیعت مقوله گسترده ای است .

تفاوت بین طعم طبیعی و مصنوعی

این طعم ها عمدتا محصولات جانبی تولید شده توسط گیاهان و باکتری ها ، یا اعمال فرایندهای شیمیایی روی مولکول های طبیعی هستند. سپس مواد حاصل توسط شیمی دانان دست کاری می شود تا طعم دلخواه به دست آید.

در مقابل ، طعم های مصنوعی همان چیزی هستند که شما انتظار دارید: مواد شیمیایی محرک حس چشایی که نتیجه تحقیقات آزمایشگاهی هستند.

اگر چه طعم های طبیعی پتانسیل ایجاد طعم دقیق و چند لایه اصلی را دارند؛ اما دستکاری باکتری ها بسیار پرهزینه است و نتیجه کار هم همیشه ثابت نیست .

کنترل مرحله به مرحله ایجاد طعم که شیمیدان ها در خصوص طعم های مصنوعی انجام می دهند، هزینه کمتری دارد و اغلب به نتیجه مورد نظر می انجامد.

همچنین شیمیدان ها می توانند برای تقویت طعم مورد نظر خود از تحریک حس بویای شما نیز استفاده کنند واقعیت این است که بخش اعظم درک طعم توسط انسان ، نه به حس چشایی بلکه به حس بویایی وابسته است.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید