نفخ معده

چگونه نفخ معده را برطرف کنیم؟اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا