دندان

مقالات مرتبط با دندان و سلامت دهان


علت کند شدن دندان ها چیست؟

فرسایش دندان به معنی تحلیل مینای دندان به وسیله اسیدهای موجود در محیط دهان است. این فرآیند شیمیایی موجب افزایش…

عوارض روکش دندان

در ترمیم، ماده بازسازی‌کننده در بین دیواره‌های باقیمانده دندان قرار می‌گیرد و به حفظ ساختار و یکپارچگی دندان در برابر…

toothbrush
چگونه مسواک بزنیم؟

مسواک را برمی داریم، کمی خمیردندان روی آن می گذاریم و مسواک زدن را شروع می کنیم و بسته به…

دلیل اصلی دندان درد

همه ما در زندگی دندان درد را تجربه کرده ایم. ممکن است با خوردن مسکن آن را ندیده بگیریم. اما…


اسم دخترانه بر اساس الفبا