هنگامی که از هنر خیابانی صحبت می‌شود اغلب نقاشی‌هایی بر روی دیوارها و زمین‌ها تصور می‌شود اما این بار صحبت هنر خیابان‌ها از پله‌های خیابانی است.

پله نیز می‌تواند الهام بخش برخی از هنرمندان باشد و رنگ آمیزی‌های زیبایی بر روی آن انجام داد؛ نقاشی کردن بر روی پله خیابان‌ها دقت و ظرافت خود را دارد.

نقاشی روی پله

نقاشی روی پله

سان فرانسیسکو – پله موزائیک در خیابان شانزدهم

نقاشی روی پله

شیلی – والپارایسو

نقاشی روی پله

فیلادلفیا – موزه هنر

نقاشی روی پله

کره جنوبی – سئول

نقاشی روی پله

آلمان – وپرتال

نقاشی روی پله

نقاشی روی پله

نقاشی روی پله

ایتالیا – سیسیل

نقاشی روی پله

شیلی – والپاراسیو

نقاشی روی پله

برزیل – ریو دو ژانیرو

نقاشی روی پله

لبنان – بیروت

نقاشی روی پله

کره جنوبی – تئاتر موسیقی سئول

نقاشی روی پله

نقاشی روی پله

سوریه – پله صلح

نقاشی روی پله

نقاشی روی پله

برزیل – ریودوژانیرو

نقاشی روی پله

نقاشی روی پله

نقاشی روی پله

فرانسه – موراله

نقاشی روی پله

ایران – تهران

نقاشی روی پله

لبنان – بیروت

نقاشی روی پله

نقاشی روی پله

نقاشی روی پله

فرانسه

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید