تعبیر خواب خوراکی

لیست تعبیر خواب آنلاین انواع غذا و خوراکی با پاسخگویی آنلاین.

خوراکی مورد نظری که در خواب تان دیده اید را از فهرست زیر بیابید و در صورتی که تعبیر خواب شما در صفحه مربوطه وجود نداشت از طریق بخش نظرات همان خوراکی درخواست خود را جهت مشاوره با پاسخگوی تعبیر خواب ثبت کنید.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب خوراکی

شراب Wine

تعبیر خواب شراب

اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به…

تعبیر کنجد

تعبیر خواب کنجد

دیدن کنجد در خواب خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت است. یعنی چیزی…

تعبیر خواب نمک

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا در مورد تعبیر نمک آمده است: نمک: ویژگی‌های نامحسوس و…

آلو Plum

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو منوچهر مطیعی آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال…

گلابی

تعبیر خواب گلابی

تعبیر خواب گلابی، مطیعی تهرانی تعبیر خواب گلابی کام دل است و چیزی است که…

گردو walnuts

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی…

خرما date

تعبیر خواب خرما

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید…

نان bread

تعبیر خواب نان

تعبیرخواب نان از منوچهر مطیعی تهرانی دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و…

تعبیر خواب گوجه

تعبیر خواب گوجه

تعبیر خواب گوجه فرنگی منوچهر مطیعی گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی…

انواع سس Sauce

تعبیر خواب سس

سس در خوابهای ما هیچ تعبیر خاصی ندارد مگر اینکه طعم و مزه اش مطرح…

رب Sauce

تعبیر خواب رب

اگر در خواب ببینید که رب می جوشانید یا رب خریده اید مالی را به…

ترشی Torshi

تعبیر خواب ترشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و…

گوشت meat

تعبیر خواب گوشت

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو