تعبیر خواب ابن سيرين

ابوبکر محمد بن سیرین (۳۳ ق. در بصره – ۹ شوال ۱۱۰ ق. بصره) از نامدارترین خواب‌گزاران مسلمان در سده‌های میانه بود.

محمد بن سیرین بصری یکی از مشاهیر اهل علم و ادب می‌باشد، پدر او برده انس بن مالک بود، ابن سیرین در تعبیر خواب در جامعه بسیار شهرت داشت و مردم برای تعبیر خوابهای خود به او رجوع می‌کردند، و در این باب داستانهایی از او در کتاب‌ها نقل شده‌است.

در این بخش لیست تعبیر خواب آنلاین ابن سیرین را مشاهده میکنید.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب ابن سيرين

گردو walnuts

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی…

یخ ice

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب یخ منوچهر مطیعی یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر…

نان bread

تعبیر خواب نان

تعبیرخواب نان از منوچهر مطیعی تهرانی دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و…

Cooking tricks

تعبیر خواب آشپزی

آشپزی کردن و پختن غذا در خواب تعابیر بسیار زیادی دارد که بسته به شرایط…

ترشی Torshi

تعبیر خواب ترشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و…

گوهر gemstone

تعبیر خواب گوهر

هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و…

کیف bag

تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب کیف مطیعی تهرانی مطیعی تهرانی در مورد کیف این چنین بیان می‌کند که…

گوشت meat

تعبیر خواب گوشت

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه…

سرکه Vinegar

تعبیر خواب سرکه

سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث. خانم اینانوس…

کدو Squash

تعبیر خواب کدو

می گویند کدو صیفی و گیاه بی مزه و بی خاصیتی است ولی این شهرتی…

قفس cage

تعبیر خواب قفس

قفس در خواب گویای سختی و تنگی است. اگر در خواب ببینید قفسی خالی در…

تعبیر خواب حصیر

تعبیر خواب حصیر

  حصیر (بوریا) حصیر فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و…

فندق hazelnut

تعبیر خواب فندق

فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر…

عطسه Sneeze

تعبیر خواب عطسه

عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز…

شاخ horn

تعبیر خواب شاخ

شاخ در حیوانات هم وجه تمیز نرینگی و مادگی است و هم وسیله دفاعی و…

دیدن زرشک در خواب

تعبیر خواب زرشک

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زرشک در خواب آورده اند. ابن سیرین زرشک را در…

شبدر Clover

تعبیر خواب شبدر

شبدر گیاهی است با سه برگ چلیپایی که دیدنش در خواب نیکو است. اگر در…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو