تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

لیست تعبیر خواب معبر بزرگ ابراهیم کرمانی را بر اساس حروف الفبا در این بخش از تعبیر خواب آلامتو مشاهده کنید.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

اشک Tears

تعبیر خواب اشک

همانطور که گریستن در خواب تعابیر خاص خود را دارد در صورت جاری شدن اشک…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو