تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

لیست تعبیر خواب معبر بزرگ ابراهیم کرمانی را بر اساس حروف الفبا در این بخش از تعبیر خواب آلامتو مشاهده کنید.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب آهن مذاب

تعبیر خواب آهن

تعبير خواب آهن به روايت ابراهیم کرمانی اگر ببیند از آهن سلاحی دارد، به پادشاه…

تعبیر خواب حج

تعبیر خواب قبله

اگر ببینی به طرف مشرق نماز می‌خوانی، یعنی به حج می‌روی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین…

تعبیر دیدن زمین در خواب

تعبیر خواب زمین

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر زمین، زن می‌باشد. تعبیر دیدن زمین خوب و بزرگ حضرت…

عقاب eagle

تعبیر خواب عقاب

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه…

تعبیر دیدن ماه کامل چیست

تعبیر خواب ماه

یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن ماه از بزرگان شادی بیند [یاد کن] زمانی…

خرگوش rabit

تعبیر خواب خرگوش

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش…

تعبیر دیدن کشمش زرد در خواب

تعبیر خواب کشمش

در خواب کشمش ممکن است نشانه هایی از انگور را نیز ببینید پس اگر در…

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر…

تعبیر سماق

تعبیر خواب سماق

سماق مکیدن در اصطلاح حسرت خوردن است و در خواب نیز همین تعبیر را دارد.…

running-and-lifting-make-your-bones-stronger

تعبیر خواب استخوان

دیدن استخوان در خواب نمایانگر قدرت و توانایی بیننده خواب است در حالی که شکستن…

تعبیر خواب میخ

تعبیر خواب میخ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی میخ از فلز مس یا فلز برنج می‌باشد، تعبیرش بد…

تعبیر خواب سوختگی و آتش

تعبیر خواب سوختن

سوختگی در خواب های ما میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد و فعل سوختن را به…

گچ

تعبیر خواب گچ

گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است.…

خارش itching

تعبیر خواب خارش

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند او را خارش تن پديد آمد، دليل كه طلب…

قبرستان Cemetery

تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قبر تعبیر خواب مرده برگرفته از کتاب کامل التعبیر نوشتۀ: حبیش تفلیسی به…

خرس Bear

تعبیر خواب خرس

خرس دشمن قوي پنجه و زورمند است. اگر در خواب ديديد که خرس را کشتيد…

marriage ازدواج کردن

تعبیر خواب ازدواج

ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است.…

مرغ عشق Budgerigar

تعبیر خواب مرغ عشق

مرغ عشق(نام رایج در ایران), به لاتین Melopsittacus undulatus یا باجریگار(به انگلیسی: budgerigar) و نیز…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو