تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

لیست تعبیر خواب معبر بزرگ ابراهیم کرمانی را بر اساس حروف الفبا در این بخش از تعبیر خواب آلامتو مشاهده کنید.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خرچنگ

تعبیر خواب خرچنگ

تعبیر خواب خرچنگ دیدن خرچنگ در خواب نمی تواند خواب رایجی باشد. ولیکن معبران تعبیر…

تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح در مراحل زندگی معنوی خود، ما اغلب با دوراهی هایی مواجه می…

marriage ازدواج کردن

تعبیر خواب ازدواج

ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است.…

زیارت pilgrimage

تعبیر خواب زیارت

دعای سفر دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب، نشانه آن است که به سفری طولانی…

تعبیر خواب حج

تعبیر خواب قبله

اگر ببینی به طرف مشرق نماز می‌خوانی، یعنی به حج می‌روی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین…

نان bread

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان تعبیر خواب نان گذری به رزق و روزی و گشاده دستی داشته…

تعبیر خواب مارمولک lizard

تعبیر خواب مارمولک

مارمولک گونه ای خزندگان است که در سراسر جهان می‌توان آن‌ها را یافت. دیدن مارمولک…

تجاوز Rape

تعبیر خواب تجاوز

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع…

بادیه badie

تعبیر خواب ظرف

ظرف در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی…

تعبیر سماق

تعبیر خواب سماق

سماق مکیدن در اصطلاح حسرت خوردن است و در خواب نیز همین تعبیر را دارد.…

تعبیر خواب لباس clothes

تعبیر خواب لباس

دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس…

پرنده در خواب

تعبیر خواب پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی…

شراب Wine

تعبیر خواب شراب

اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به…

تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن، منوچهر مطیعی دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان…

زن woman

تعبیر خواب زن

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های…

تعبیر خواب مگس

تعبیر خواب مگس

تعبیر خواب مگس، منوچهر مطیعی اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا…

تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب عقرب دیدن عقرب در خواب به عقیده بسیاری از معبران تعبیر نیکویی نداشته…

خواستگاری کردن proposing

تعبیر خواب خواستگاری

دیدن خواستگاری در خواب تقریبا تعبیری همانند عروسی دارد در مورد خواستگاری رفتن در خواب…

یخ ice

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب یخ منوچهر مطیعی یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر…

کیف bag

تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب کیف مطیعی تهرانی مطیعی تهرانی در مورد کیف این چنین بیان می‌کند که…

شاخ horn

تعبیر خواب شاخ

شاخ در حیوانات هم وجه تمیز نرینگی و مادگی است و هم وسیله دفاعی و…

wedding ring

تعبیر خواب انگشتر

دیدن حلقه ازدواج در خواب در تعبیر با انگشتر میتواند تفاوت هایی داشته باشد پس…

زخم wound

تعبیر خواب زخم

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و…

تعبیر خواب تصادف

تعبیر خواب تصادف

تعبیر خواب تصادف تعبیر خواب تصادف از جمله خواب های رایجی است که به کرات…

تعبیر دیدن گاو در خواب

تعبیر خواب گاو

در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو