تعبیر خواب حرف ی

تعبیرخواب حرف ی,تعبیر آنلاین با حرف ی

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف ی

خواب هایی که با حرف اول ی شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ی

یاقوت ruby
یاقوت

دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که…

تعبیر یونجه
یونجه

دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و…

یاسمین yasamin
یاسمین

ابن سيرين معتقد است که درخت ياسمين زني است که توانگر و بدخو و در عين حال خوب رو که…

یخ ice
یخ

يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ…

یشم Jade
یشم

يشم، سنگي است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب مي شود مثل لعل، عقيق…

عروس bride
ینگه

اگر در خواب ببيند که ينگه عروس و داماد شده ايد، متاسفانه وضعيت خوشي در انتظار شما نيست. در اين…

چیتا cheetah
یوز

يوز، حيواني است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ . اين حيوان در خواب به دشن تعبير مي شود…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو