مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول گ

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف گ

گردو walnuts
گردو

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با…

گلابی
گلابی

تعبیر خواب گلابی کام دل است و چیزی است که شما آن را به شدت دوست دارید و مدتها ست…

گنجشک Sparrow
گنجشک

گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان…

گوش ear
گوش

اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری…

گوشواره earrings
گوشواره

گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان است و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست. پس…

گونی sack
گونی

اگر در خواب ببينيد که گوني مي بافيد کاري در جهت حفظ آبروي خويش انجام مي دهيد. اگر در خواب…

گوهر gemstone
گوهر

هر چيز خوبي در زندگي روزمره ما که ارزش مادي و معنوي فراوان دارد و در خواب هاي ما مي…

گیتار Guitar
گیتار

اگر اهل موسيقي نباشيد و در خواب ببينيد گيتاري مي نوازيد کاري را خراب مي کنيد که مورد سرزنش قرار…

گیلاس Cherry
گیلاس

گيلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو