مجله آلامتو

تعبیر خواب گ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول گلیست تعبیر خواب گ

گربه cat
گربه

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند…

تعبیر خواب dreams
گم کردن

برخی از بی نظم ترین خواب ها مواردی هستند که دقیقاً مانند زندگی واقعی شما با این تفاوت که چندین…

گریه cry
گریه

گریه کردن در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه…

تعبیر دیدن گنج در خواب
گنج

تعبیر خواب پول یا گنج. پول نمایانگر ارزش دنیای واقعی است و در خواب اغلب بیانگر انرژی روانی / ذهنی…

تعبیر خواب گوساله
گوساله

دیدن حیوانات حلال گوشت و دام های مفید در خواب خوب است و تقریبا هیچ زاویه بدی ندارد. گوساله نیز…

تعبیر خواب گوریل
گوریل

دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور ناخودآگاه از انواعشان می ترسیم واکنش…

تعبیر خواب گدا
گدا

گدا در خواب های ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکوکار که بدون آشنائی قبلی به ما محبت…

تعبیر خواب گالش
گالش

گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت…

1 2 3 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو