تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب گ,مرکز تعبیرخواب آنلاین شروع با حرف گاف

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف گاف

خواب هایی که با حرف اول گ شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب گوجه
گوجه

تعبیر خواب گوجه فرنگی منوچهر مطیعی گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی که هر دو نوع آن…

گل Flower
گل

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گلهایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن…

نرگس Narcissus
گل نرگس

گل نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و…

تعبیر دیدن گلدان
گلدان

اگر دیدی از مغازه ای اقدام به خریدن با گل میکنی به نشانه ی داماد و یا پسری است که…

تعبیر دیدن گنج در خواب
گنج

تعبیر خواب پول یا گنج. پول نمایانگر ارزش دنیای واقعی است و در خواب اغلب بیانگر انرژی روانی / ذهنی…

گوهر gemstone
گوهر

هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب های ما می…

گونی sack
گونی

اگر در خواب ببینید که گونی می بافید کاری در جهت حفظ آبروی خویش انجام می دهید. اگر در خواب…

گوشت meat
گوشت

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان…

گنجشک Sparrow
گنجشک

گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان…

گیتار Guitar
گیتار

اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش قرار…

ماری جوانا (گل)

تعبیر کشیدن ماری جوانا یا علف در خواب چیست؟ دیدن استفاده از ماری جوانا در خواب، نشان می دهد که…

گیلاس Cherry
گیلاس

گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که…

شقایق Papaver
گل شقایق

شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت و بی گناهی است. اگر در خواب ببینید…

گوشواره earrings
گوشواره

گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس…

تعبیر دیدن گاو در خواب
گاو

در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی…

چاله Pit
چاله (گودال)

چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد نشان آن است که…

موی بلند زن hair
موی بلند (گیسو)

موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگری دارد. داشتن…

باد رها کردن
باد رها کردن (گوزیدن)

باد رها کردن در جمع همانگونه که در بیداری عمل صحیحی نیست تعبیر آن نیز در خواب بیان کردن سخن…

گندم Wheat
گندم

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای…

دیدن گراز در خواب
گراز

گراز تعبیری به مانند تعبیر خوک را دارد و کلا پولی است که با تدبیر و تلاش تحصیل می شود…

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو