تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب گ,مرکز تعبیرخواب آنلاین شروع با حرف گاف

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف گاف

خواب هایی که با حرف اول گ شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف گ

تعبیر دیدن گنجه در خواب
گنجه

منوچهر مطیعی میگوید: در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا…

تعبیر خواب گردباد
گردباد

گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان…

گرگ wolf
گرگ

تعبیر خواب گرگ محمدبن سیرین حمله گرگ به انسان در خواب به طلاق تعبیر شود. اگر بیند گرگ را بکشت…

بنفشه Violets
گل بنفشه

گل بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدایی و این مطلقا با رنگ…

دیدن گاو صندوق در خواب چه تعبیری دارد
گاو صندوق

دیدن گاو صندوق در خواب به طور کلی خوب است مگر آنکه گاو صندوقی که در خواب میبینید شکسته شده…

گل Flower
گل

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گلهایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن…

یاسمین yasamin
گل یاسمین

ابن سیرین معتقد است که درخت یاسمین زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب رو که…

گلابی
گلابی

تعبیر خواب گلابی، مطیعی تهرانی تعبیر خواب گلابی کام دل است و چیزی است که شما آن را به شدت…

گردو walnuts
گردو

تعبیر خواب گردو منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و…

تعبیر خواب گوجه
گوجه

تعبیر خواب گوجه فرنگی منوچهر مطیعی گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی که هر دو نوع آن…

نرگس Narcissus
گل نرگس

گل نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و…

تعبیر دیدن گلدان
گلدان

اگر دیدی از مغازه ای اقدام به خریدن با گل میکنی به نشانه ی داماد و یا پسری است که…

تعبیر دیدن گنج در خواب
گنج

تعبیر خواب پول یا گنج. پول نمایانگر ارزش دنیای واقعی است و در خواب اغلب بیانگر انرژی روانی / ذهنی…

گوهر gemstone
گوهر

هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب های ما می…

گونی sack
گونی

اگر در خواب ببینید که گونی می بافید کاری در جهت حفظ آبروی خویش انجام می دهید. اگر در خواب…

گوشت meat
گوشت

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان…

گنجشک Sparrow
گنجشک

گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان…

گیتار Guitar
گیتار

اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش قرار…

ماری جوانا (گل)

تعبیر کشیدن ماری جوانا یا علف در خواب چیست؟ دیدن استفاده از ماری جوانا در خواب، نشان می دهد که…

گیلاس Cherry
گیلاس

گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که…

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو