مجله آلامتو

تعبیر خواب ک

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول کلیست تعبیر خواب ک

کندو Honeycomb
کندو

کندو در خواب هاي ما زني است مال دار و متنعم و ظريف و بي آزار که اگر کندو را…

کنگر kangar
کنگر

کنگر يک گياه بياباني و وحشي است که از کوه جمع مي کنند. کنگر در خواب هاي ما به مال…

کوسه shark
کوسه

کوسه در روياهاي ما نوعا دشمني است که تا به سراغش نرويد و به حريم او نزديک نشويد خطري ايجاد…

کوه mountain
کوه

همان طور که قبلا در چند مورد نوشته ام کلا چيزهائي که در زندگي روزانه ما بزرگ و دور از…

کیف bag
کیف

کيف معرف ظرفيتي است که در مقابل مسائل زندگي دارا هستيم و کسي از آن آگاه نيست. يکي ظرفيت مقام…

کله پاچه
کله پاچه

هستند کساني که اصلا پاچه نمي خورند و دوست نمي دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده…

1 5 6 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو