مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ک

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ک

کبوتر pigeon
کبوتر

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در…

دیدن خانه خدا در خواب
کعبه (خانه خدا)

دیدن کعبه در خواب همان تعبیری را دارد که در مورد دیدن حج گفته ایم حال ممکن است شما در…

دیدن کلیسا در خواب
کلیسا

تعبير خواب کلیسا به روايت محمد ابن سیرین: اگر درخواب بیند که در کلیسا شد و سوی قبله اسلام نماز…

کاج cedar-pine
درخت کاج

کاج هم سر سبزی و خرمی است و هم سردی و بی مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد به…

دیدن کبک در خواب
کبک

اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد، یا کبکی را زنده گرفته یا سر به…

کله پاچه
کله پاچه

هستند کسانی که اصلا کله پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه…

تعبیر دیدن کشمش زرد در خواب
کشمش

در خواب کشمش ممکن است نشانه هایی از انگور را نیز ببینید پس اگر در خصوص خواب خود مطمئن هستید…

تعبیر خواب dreams
کشتن (قتل)

کشتن یک نفر در خواب یا کشته شدن و به قتل رسیدن خودتان در عالم رویا، بدین معنی است که…

تعبیر کباده
کباده

چنانچه در خواب ببینید با کباده ورزش می کنید متعهد و موظف می شوید، یا وظیفه و تکلیفی را می…

تعبیر کرکره
کرکره

نوعی کرکره چوبی هست که بیرون پنجره اتاق ها نصب می کنند و ثابت و بی حرکت می ماند. فرانسویان…

تعبیر کوکب
کوکب

کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است. زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف -ز-…

تعبیر کوفته
کوفته

کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون…

تعبیر کرباس
کرباس

دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد.…

رویا dream
کرست

کرست نیز از پوشش های مخصوص خانم ها است و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست. چنانچه مردی…

تعبیر کاریز
کاریز

در مورد کاريز هم به حرف -ق- کلمه قنات مراجعه کنيد.

تعبیر کوکو
کوکو

کوکو تعبیر دیگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزی تعبیر می شود. کوکو را از…

1 2 3 4

جستجو در تعبیر خواب آلامتو