مجله آلامتو

تعبیر خواب ک

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول کلیست تعبیر خواب ک

تعبیر دیدن کشمش زرد در خواب
کشمش

در خواب کشمش ممکن است نشانه هایی از انگور را نیز ببینید پس اگر در خصوص خواب خود مطمئن هستید…

تعبیر خواب dreams
کشتن (قتل)

کشتن یک نفر در خواب یا کشته شدن و به قتل رسیدن خودتان در عالم رویا، بدین معنی است که…

تعبیر کباده
کباده

چنانچه در خواب ببینید با کباده ورزش می کنید متعهد و موظف می شوید، یا وظیفه و تکلیفی را می…

تعبیر کرکره
کرکره

نوعی کرکره چوبی هست که بیرون پنجره اتاق ها نصب می کنند و ثابت و بی حرکت می ماند. فرانسویان…

تعبیر کوکب
کوکب

کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است. زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف -ز-…

تعبیر کوفته
کوفته

کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون…

تعبیر کرباس
کرباس

دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد.…

رویا dream
کرست

کرست نیز از پوشش های مخصوص خانم ها است و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست. چنانچه مردی…

1 2 3 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو