مجله آلامتو

تعبیر خواب ژ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ژلیست تعبیر خواب ژ

تعبیر خواب dreams
ژاله

ژاله به معنی شبنم، تگرگ، قطره‌ي باران، باران است و تعبیر آن در خواب با این کلمات مترادف است. تعبیر…

تعبیر خواب ژیلت Gillette
ژیلت

تعبیر خواب تراشیدن ریش با ژیلت اصلاح صورت در خواب تعابیر مختلفی دارد که بهتر است در صفحه تعبیر خواب…

تعبیر ژاکت sweater
ژاکت

برای فهمیدن تعبیر ژاکت در خواب بهتر است تعابیر لباس و جامعه را مرور کنیم: جامه معني عام دارد. به…

ژله
ژله

خوردن ژله در خواب ، علامت آن است كه با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو خواهید شد .


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو