تعبیر خواب حرف ژ

تعبیر خواب شروع با حرف ژ

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ژ

خواب هایی که با حرف اول ژ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ژ

تعبیر خواب dreams
ژاله

ژاله به معنی شبنم، تگرگ، قطره‌ي باران، باران است و تعبیر آن در خواب با این کلمات مترادف است. تعبیر…

تعبیر خواب ژیلت Gillette
ژیلت

تعبیر خواب تراشیدن ریش با ژیلت اصلاح صورت در خواب تعابیر مختلفی دارد که بهتر است در صفحه تعبیر خواب…

تعبیر ژاکت sweater
ژاکت

برای فهمیدن تعبیر ژاکت در خواب بهتر است تعابیر لباس و جامعه را مرور کنیم: جامه معني عام دارد. به…

ژله
ژله

خوردن ژله در خواب ، علامت آن است كه با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو خواهید شد .


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو