تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف پ

خواب هایی که با حرف اول پ شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف پ

پیاز onions
پیاز

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی…

پاپیون Bowtie
پاپیون

کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به آن اهمیت می دهد…

پیپ Tobacco-pipe
پیپ

پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم. تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه…

پرنده در خواب
پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی…

پسته Pistachios
پسته

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن…

اس ام اس دادن در خواب چه تعبیری دارد
اس ام اس (پیامک)

ارسال یک پیام متنی در خواب نشان می ‌دهد که مشکلات زیادی در واقعیت به وجود خواهد آمد که زندگی…

تعبیر خواب پلنگ leopard
پلنگ

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم…

پیاله cup
پیاله

نوشته اند که پیاله کنیزک است ولی پیاله نماینده سهم و بخشی است از همه چیزهایی که نصیب ما می…

پرستو Swallow
پرستو

پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و…

دیدن پتو در خواب
پتو

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پتو برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می‌گیرد و…

پرده Curtain
پرده

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا…

پارچه textile
پارچه

پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید.…

نگهبان guard
نگهبان (پاسبان)

دیدن نگهبان/پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. نگهبانی کردن و پاس…

پلک Eyelid
پلک

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و دیدن مژه…

پوتین boots
پوتین

پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم. معبران کهن در…

پروانه butterfly
پروانه (شاپرک)

پروانه یا شاپرک هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس…

پنبه cotton
پنبه

پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها. در مورد پنبه…

پیراهن shirt
پیراهن

کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن…

پادشاه king
پادشاه

به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما می بینیم…

پوستین fur_coat
پوستین

پوستین تا حدودی تعبیر پوست را دارد فقط در حیوانات مختلف فرق می کند. پوستین محافظ بدن است در مقابل…

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو