تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف پ

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف پ

خواب هایی که با حرف اول پ شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف پ

پیاله cup
پیاله (فنجان)

تعبیر خواب پیاله نوشته اند که پیاله کنیزک است ولی پیاله نماینده سهم و بخشی است از همه چیزهایی که…

پیغمبر prophet
انبیا (پیامبران الهی)

حکم کلی در خواب دیدن پیغمبران این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط…

پرنده در خواب
پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی…

پینه دوز Cobbler
پینه دوز (کفاش)

پینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود. تعبیر خواب کفشدوزک اول پینه دوز حشره…

پل Bridge
پل

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم…

پریدن jump
پریدن

پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب. اگر در خواب ببینیم که جست و…

پالان Pack-saddle
پالان خر

پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و گاله…

پالتو Overcoat
پالتو

پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم…

تعبیر خواب پول money
پول

پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول…

پرتقال orange
پرتقال

دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروایی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم…

پیاز onions
پیاز

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی…

پاپیون Bowtie
پاپیون

کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به آن اهمیت می دهد…

پیپ Tobacco-pipe
پیپ

پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم. تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه…

پسته Pistachios
پسته

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن…

اس ام اس دادن در خواب چه تعبیری دارد
اس ام اس (پیامک)

ارسال یک پیام متنی در خواب نشان می ‌دهد که مشکلات زیادی در واقعیت به وجود خواهد آمد که زندگی…

تعبیر خواب پلنگ leopard
پلنگ

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم…

پرستو Swallow
پرستو

پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و…

دیدن پتو در خواب
پتو

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پتو برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می‌گیرد و…

پرده Curtain
پرده

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا…

پارچه textile
پارچه

پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید.…

1 2 3

⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو