تعبیر خواب حرف و

لیست تعبیر خواب حرف و,تعبیرخواب شروع از واو

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول واو

خواب هایی که با حرف اول و شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف و

وضو ablution
وضو گرفتن

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن…

وافور
وافور

وافور کشيدن در خواب، نشانه بيزاري از اين عمل ناپسند است که باعث مي شود بيننده خواب، هرچه بيشتر از…

وان حمام tub
وان حمام

ديدن وان حمام در خواب به معني داشتن زني است که شما و زندگي شما را در بر مي گيرد…

وانت Pickups
وانت

وانت، زندگي شخصي و خصوصي شماست. اگر در خواب ديديد وانت مي رانيد و آسوده هستيد و مشکلي براي شما…

ویرانی destruction
ویرانی

ديدن ويراني، گمراهي و ضلالت است ولي از ديدن ويراني احساسي که در بيننده خواب پديد مي آيد بيشتر اهميت…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو