مجله آلامتو

تعبیر خواب و

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ولیست تعبیر خواب و

وافور
وافور

وافور کشيدن در خواب، نشانه بيزاري از اين عمل ناپسند است که باعث مي شود بيننده خواب، هرچه بيشتر از…

وان حمام tub
وان حمام

ديدن وان حمام در خواب به معني داشتن زني است که شما و زندگي شما را در بر مي گيرد…

وانت Pickups
وانت

وانت، زندگي شخصي و خصوصي شماست. اگر در خواب ديديد وانت مي رانيد و آسوده هستيد و مشکلي براي شما…

وضو ablution
وضو

وضو گرفتن در خواب بسيار نيکو است به خصوص اگر در عالم خواب نيت اقامه نماز داشته باشيد. معبران کهن…

ویرانی destruction
ویرانی

ديدن ويراني، گمراهي و ضلالت است ولي از ديدن ويراني احساسي که در بيننده خواب پديد مي آيد بيشتر اهميت…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو