تعبیر خواب حرف م

لیست تعبیر خواب ابن سیرین و دانیال حرف میم

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول م

خواب هایی که با حرف اول میم شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف م

کامیون Truck
ماشین سنگین (کامیون)

کامیون (ماشین سنگین، تریلی) در خواب های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی می تواند…

تعبیر دیدن موم
موم

موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال تعبیر…

رویای موفقیت
موفقیت

مطالعات همواره به ما اجازه می دهند تا به کسب دانش و اطلاعات جدید در رابطه با یک موضوع خاص…

ماری جوانا (گل)

تعبیر کشیدن ماری جوانا یا علف در خواب چیست؟ دیدن استفاده از ماری جوانا در خواب، نشان می دهد که…

تعبیر خواب موبایل شکسته
موبایل

از آنجایی که موبایل یک تکنولوژی جدید است و در خیلی از منابع تعبیر خواب صحبتی از آن نشده است…

ماهی ساردین Sardine
ماهی ساردین

ماهی ساردین را اگر از دریا گرفته باشید پول و نعمتی است که به زحمت و در محیطی غیر از…

استانداردهای خودرو
ماشین

دیدن ماشین در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن ماشین در خواب یک خواب رایج است و بسته به شرایطی که…

سفر travel
سفر (مسافرت)

دعا برای مسافر سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و…

شستن مرده در غسالخانه
مرده شور

دیدن مرده شور در خواب، نشانه برطرف شدن غم و غصه است. – خالد بن علی بن محد العنبری تعبیر…

تعبیر دیدن ماسه در خواب
ماسه

ماسه (Sand) به سنگ‌ریزه خردتر از شن گفته می‌شود. در دیدن ماسه در خواب معبران تعبیر های گوناگونی دارند که…

تعبیر خواب مس Copper
مس

مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می شود…

تعبیر خواب مسجد Mosque
مسجد

مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب…

جاز jazz
موسیقی

شنیدن صدای موسیقی جاز چه ریتمیک باشد و از شنیدن آن خوشمان بیاید و چه مصدع و ناخوشایند باشد لاف…

موی بلند زن hair
موی بلند (گیسو)

موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگری دارد. داشتن…

تعبیر خواب مژه Eyelash
مژه

مژه دیدن در خواب عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب…

مجسمه Statue
مجسمه

معبران کهن سنتی که در تعابیر خویش به نقش زن در زندگی مرد زیاد تکیه می کرده اند، مجسمه یا…

تعبیر خواب مرده
مرده

در نفایس الفنون تصریح شده که دیدن جنازه و مرده در خواب مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی…

تعبیر دیدن ماه کامل چیست
ماه

یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن ماه از بزرگان شادی بیند [یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش…

dream-interpretation-Duck
مرغابی (اردک)

مرغ آبی یا اردک در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک…

جوجه
مرغ و جوجه

مرغ و جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که…

1 2

جستجو در تعبیر خواب آلامتو