تعبیر خواب حرف ق

تعبیرخواب حرف ق,لیست تعبیر خواب شروع با ق

لیست تعبیر خواب ق بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ق

خواب هایی که با حرف اول ق شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ق

قورباغه

معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین…

تعبیر قمقمه
قمقمه

اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر با شما خواهد بود. اگر…

تعبیر قلم
قلم

دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و…

تعبیر قمار
قمار

بیننده خواب اگر اهل قماربازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه…

تعبیر قاب
قاب

قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای دیگر در نظر می گیریم و معنی آن…

تعبیر قابله
قابله

نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات…

تعبیر قرقره
قرقره

اگر در خواب ببینید که قرقره ای دارید که نمی توانید سر نخ آن را بیابید سر نخ زندگی شما…

تعبیر قریه
قریه

لطفا به حرف -الف- کلمه آبادی نگاه کنید.

تعبیر قنات
قنات

قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال…

تعبیر قصاب
قصاب

قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است. به شنیدن نام قصاب به همان نحو…

تعبیر خواب قفل
قفل

در خواب های ما قفل نشان اعتماد است. اگر در خواب ببینید که در خانه ای را قفل می کنید…

دیدن قمری
قمری

دیدن قمری در خواب بد نیست اما صدایش را خوب ندانسته اند. قمری انسان غریب و مستمندی است که سر…

قرآن quran
قرآن

ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد. معبران در مورد تلاوت قرآن…

قوری
قوری

قوری در خواب های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می داند و…

قطار

قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی…

قبرستان Cemetery
قبرستان

تعبیر خواب قبر تعبیر خواب مرده برگرفته از کتاب کامل التعبیر نوشتۀ: حبیش تفلیسی به نقل از تعبیرستان ابن سیرین…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو