تعبیر خواب حرف ق

تعبیرخواب حرف ق,لیست تعبیر خواب شروع با ق

لیست تعبیر خواب ق بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ق

خواب هایی که با حرف اول ق شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ق

قفس cage
قفس

قفس در خواب گویای سختی و تنگی است. اگر در خواب ببینید قفسی خالی در خانه دارید یا یک قفس…

قصر Castle
قصر

دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد.…

قربانی کردن sheep-sacrifice
قربانی کردن

قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به…

قلیان Hookah
قلیان

قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ کامی است. چنانچه در خواب ببینید که قلیان می…

قناری Canary
قناری

قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر در…

قالی

قبلا تعبیر فرش را درج کرده بودیم و همانطور که میدانید فرش و قالی ممکن است مشابه هم نباشند .…

تعبیر خواب dreams
کشتن (قتل)

کشتن یک نفر در خواب یا کشته شدن و به قتل رسیدن خودتان در عالم رویا، بدین معنی است که…

قند sugar
قند

قند در خواب های ما نفع و مال و سود و بهره است و آن چیزهایی است که به منافع…

قیچی Scissors
قیچی

قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری…

قارچ mushroom
قارچ

قارچ در خواب های ما خواسته و مالی است حرام که از طریق غیر مشروع و ناپسند به دست ما…

قابلمه Pot
قابلمه

در این جا منظور از قابلمه دیگی است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و بسته…

تعبیر خواب حج
قبله

اگر ببینی به طرف مشرق نماز می‌خوانی، یعنی به حج می‌روی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که…

قرقاول در خواب
قرقاول

قرقاول مانند مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می گوید…

تعبیر قورمه سبزی
قورمه سبزی

قورمه گوشت، نعمت یا پولی است مانده که دیگری اندوخته و ذخیره کرده ولی به شما که بیننده خواب هستید…

تعبیر قوز
قوز

اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید. قوز داشتن در خواب قابل تفسیر…

تعبیر قیر
قیر

قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می کند. در زمان حال از…

تعبیر قناد
قناد

قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان مداهنه آمیز و فریبنده می گوید، چرب زبان و شیرین…

تعبیر قماش
قماش

از امام صادق علیه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زینت دنیاست. قماش پارچه نخی است ولی…

قورباغه

معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین…

تعبیر قمقمه
قمقمه

اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر با شما خواهد بود. اگر…

1 2

جستجو در تعبیر خواب آلامتو