مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف ق

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ق

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ق

قابلمه Pot
قابلمه

در این جا منظور از قابلمه دیگی است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و بسته…

تعبیر خواب حج
قبله

اگر ببینی به طرف مشرق نماز می‌خوانی، یعنی به حج می‌روی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که…

قرقاول در خواب
قرقاول

قرقاول مانند مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می گوید…

تعبیر قورمه سبزی
قورمه سبزی

قورمه گوشت، نعمت یا پولی است مانده که دیگری اندوخته و ذخیره کرده ولی به شما که بیننده خواب هستید…

تعبیر قوز
قوز

اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید. قوز داشتن در خواب قابل تفسیر…

تعبیر قیر
قیر

قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می کند. در زمان حال از…

تعبیر قناد
قناد

قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان مداهنه آمیز و فریبنده می گوید، چرب زبان و شیرین…

تعبیر قماش
قماش

از امام صادق علیه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زینت دنیاست. قماش پارچه نخی است ولی…

قورباغه

معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین…

تعبیر قمقمه
قمقمه

اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر با شما خواهد بود. اگر…

تعبیر قلم
قلم

دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و…

تعبیر قمار
قمار

بیننده خواب اگر اهل قماربازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه…

تعبیر قاب
قاب

قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای دیگر در نظر می گیریم و معنی آن…

تعبیر قابله
قابله

نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات…

تعبیر قرقره
قرقره

اگر در خواب ببینید که قرقره ای دارید که نمی توانید سر نخ آن را بیابید سر نخ زندگی شما…

تعبیر قریه
قریه

لطفا به حرف -الف- کلمه آبادی نگاه کنید.

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو