مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ف

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ف

فلفل Pepper
فلفل

ديدن فلفل در خواب خوب نيست. غم و رنج و تلخ کامي و شکست است. چه خشک باشد و چه…

فیل elephants
فیل

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به…

فضله پرندگان
فضله

فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است. چنان چه در خواب…

فرار کردن
فرار کردن

تعابیری که معبرین کهن و اسلامی برای فرار کردن و گریختن بیان کرده‌اند نشانه رهایی و خلاصی از مشکلات و…

پارچه فاستونی Worsted
فاستونی

فاستوني از انواع پارچه کت و شلوار است. اين يک کلمه روسي است که به ايران آمده و در زبان…

فاضلاب Wastewater
فاضلاب

چنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و آب کثيف جمع شده و عفونت آن در فضاي…

فال horoscopes
فال

اگر در خواب ببينيد که کسي دارد براي شما فال مي گيرد به دوستي اعتماد مي کنيد که دروغ مي…

فتیله wick
فتیله

فتيله در خواب هاي ما کار هوشيارانه و مدبرانه اي است که مي کنيم و در مورد آن اميد ها…

فرش carpet
فرش

معني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي است که مي…

فرعون Pharaoh
فرعون

فرعون در خواب هاي ما همان تعبير را دارد که براي پادشاه گفتيم. در خواب هاي خويش ما شخصي را…

فرقون Wheelbarrow
فرغون

فرغون در خواب هاي ما سمبل و مشخصه کسي است که کارهاي سنگين و کمرشکن را به سود ما انجام…

فرفره Spinning_Tops
فرفره

فرفره فريب و نيرنگ است. اگر در خواب ببينيد که چون کودکان فرفره اي در دست داريد نشان آن است…

فرنی Kheer
فرنی

فرني در خواب سود يا نعمت يا کالا و مالي است که نه با قدرت بلکه در عين ضعف عايد…

فسنجان Fesenjan
فسنجان

ديدن فسنجان در خواب بد نيست و آن را بايد جزو غذاهاي خوب محسوب داشت. فسنجان مالي است که آماده…

فندق hazelnut
فندق

فندق در خواب نعمتي است حلال و بسيار نيکو که نصيب شما مي شود. اگر در خواب ببينيد که فندق…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو