تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب حرف ف,تعبیرخواب شروع با ف

لیست تعبیر خواب ف بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ف

خواب هایی که با حرف اول ف شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف ف

تعبیر فین
فین کردن

اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و…

فرنی Kheer
فرنی

فرنی در خواب سود یا نعمت یا کالا و مالی است که نه با قدرت بلکه در عین ضعف عاید…

فسنجان Fesenjan
خورش فسنجان

دیدن خورش فسنجان در خواب بد نیست و آن را باید جزو غذاهای خوب محسوب داشت. خورش فسنجان مالی است…

فرعون Pharaoh
فرعون

فرعون در خواب های ما همان تعبیر را دارد که برای پادشاه گفتیم. در خواب های خویش ما شخصی را…

فال horoscopes
فال (طالع بینی)

اگر در خواب ببینید که کسی دارد برای شما فال می گیرد به دوستی اعتماد می کنید که دروغ می…

فرش carpet
فرش

معنی فرِِش با قالی فرق دارد. قالی را در جای خود نوشته ام. فرش به معنی چیزی است که می…

فندق hazelnut
فندق

فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر در خواب ببینید که فندق…

تعبیر خواب فلز
فلز

فلز ماده‌ای است که موادی را که قابلیت جلا،رسانای برق و گرما و چکش خواری را داشته باشد نیز فلز…

فاضلاب Wastewater
فاضلاب

چنان چه در خواب ببینید لوله فاضلاب دستشوئی شما گرفته و آب کثیف جمع شده و عفونت آن در فضای…

فرقون Wheelbarrow
فرغون

فرغون در خواب های ما سمبل و مشخصه کسی است که کارهای سنگین و کمرشکن را به سود ما انجام…

تعبیر خواب dreams
فتق شکم

غم باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه ای بالا می رود و فشار روده به…

فانوس lantern
فانوس

اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید امیدی در شما…

تعبیر فنر
فنر

فنر را در خواب نمی بینیم مگر در رابطه با یک ماشین یا دستگاه یا ساعت و هر چیز دیگری…

تعبیر خواب dreams
فتق بیضه

اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد به حرف -ف- کلمه فتق شکم…

تعبیر فراش
فراش

فراش را دلال و دلاله تعبیر کرده اند. فراش به معنی سرایدار و امربر است. کسی که در غیبت شما…

تعبیر فر
فر

اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است. اگر زن ندارید با…

تعبیر فر زدن مو
فر کردن مو

اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر زده است در روزهای آینده عملی زشت و ناپسند مرتکب…

تعبیر فرچه
فرچه

فرچه در خواب های ما سمبل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او…

فرشته angel
فرشته

دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آن ها پیدا می کند…

تعبیر فنچ
فنچ (فینچ)

فنچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیری که…

1 2

جستجو در تعبیر خواب آلامتو