تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب با غ,لیست تعبیرخواب حرف غ

لیست تعبیر خواب غ بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول غ

خواب هایی که با حرف اول غ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب قرابه
قرابه (غرابه)

قرابه (غرابه) شیشه ای است بزرگ و شکم دار با دهانه ای تنگ که در آن مایعات را انبار می…

غذا و غذا خوردن
خوردن غذا

دیدن غذا در خواب برای بیشتر افراد رایج است. با این حال برخی از افراد به ندرت مواد غذایی را…

غبار Dusty-Table
غبار

غبار یا گرد را مال اندک و قلیل تعبیر کرده اند. عموما معتقدند که اگر در خواب شما گرد و…

غارت looting
غارت

اگر در خواب ببینید کسی مال دیگری را غارت می کند از نظر مالی دچار تشویش و اضطراب می شوید.…

غسل ghusl
غسل

غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می رود. غسل کردن به معنی…

غوره unripe-grapes
غوره

اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جایی قرار…

غول Giant
غول

غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب…

غزال gazelle
آهو

غزال همان تعبير آهو در خواب را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به…

تعبیر غلمان
غلمان

غلمان تعبیر فرشتگان را دارد. لطفا به حرف -ف- کلمه فرشته مراجعه کنید.

غذا
غذا

غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن…

غرق شدن Drown
غرق شدن

دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه، استخر و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد. همچنین…

غار cave
غار

ديدن غار در خواب خوب نيست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد…

غربال Sieve
غربال

معبران نوشته اند غربال خادم است ولي غربال در خواب هاي ما قدرت و تشخيص و تميز ماست و قضاوتي…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو