تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب عین,تعبیرخواب با حرف ع

لیست تعبیر خواب ع بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ع

خواب هایی که با حرف اول ع شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف ع

تعبیر عصا
عصا

عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود…

تعبیر عناب
عناب

دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است. اگر ببینید که عناب می…

عاج فیل Ivory
عاج

عاج استخوان دندان فیل است. همان طور که در بیداری در زندگی عادی ما چیزی است نفیس و گران قدر…

گل رز سفید
عروسی

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را…

علف سبز
علف

دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و…

عصبانیت Anger
عصبانیت

عصبانیت در خواب معولاً با دعوا همراه است که تعبیری دیگر دارد اما اگر بدون هیچ دعوایی فقط خواب خشمگین…

عزاداری mourning
عزاداری

به تعبیر معبرین اسلامی و غربی عزاداری برای شخص فوت شده و مرده در خواب می‌تواند اندوه و یا ضرری…

عبا Cloak
عبا

داشتن و پوشيدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبير جامه و لباس را دارد که در جاي…

عبور کردنcrossing
عبور

ديدن عبور در خواب مشروط است زيرا هيچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمي گيرد و نمي تواند…

عید نوروز

ديدن اعياد در خواب خوب است و معبران براي اعياد مذهبي هر يک تعبير خاصي نوشته اند. اگر در خواب…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو