تعبیر خواب حرف ظ

تعبیرخواب حرف ظ,لیست تعبیرخواب شروع با ظ

لیست تعبیر خواب ظ بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ظ

خواب هایی که با حرف اول ظ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف ظ

خواب sleep
ظرف شیشه ای

معبران ظرف شیشه ای را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا…

بادیه badie
ظرف

ظرف در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی با او داریم. چنان چه…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو