تعبیر خواب حرف ط

تعبیرخواب حرف ط,لیست تعبیر خواب شروع با ط

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – لیست خواب های با حرف اول ط

خواب هایی که با حرف اول ط شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ط

فال horoscopes
فال (طالع بینی)

اگر در خواب ببینید که کسی دارد برای شما فال می گیرد به دوستی اعتماد می کنید که دروغ می…

طشت tub
تشت

تشت زنی است نزدیک به بیننده خواب که جوابگوی نیازهای او می تواند باشد. او هم می تواند خادم باشد…

تعبیر خواب طوفان storm
طوفان

تعبیر خواب طوفان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند. تعبیر دیدن کولاک برف تعبیر کولاک برف احساساتی…

تعبیر خواب طلا
طلا

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. تعبیر دیدن طلا در خواب…

طوطی parrots
طوطی

طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم…

طلاق divorce
طلاق

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید کاری می کنید…

طناب Rope
طناب

طناب (ریسمان) در خواب کاری است که می کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که…

تعبیر طلبکار
طلبکار

طلبکار در خواب یا حریف است یا رقیب، یا خصم و دشمن. اگر واقعا بدهکار باشید و در خواب طلبکار…

تعبیر طوق
طوق

در زمان ما طوق و غل به صور شناخته شده قدیمی متداول و موجود نیست طوق هم می تواند گردنبند…

طاووس Peacock
طاووس

طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل…

طعبیر خواب طاسی سر
طاسی

معبرین غربی درباره طاس شدن در خواب گویند: به تعبیر برخی از معبرین غربی عدم توانایی در کنترل‌ها خود را…

طبل Drum
طبل

طبل و صداي طبل در خواب هاي ما کلا گوياي بيهودگي است و پوچي. طبل زدن ارتکاب عمل بيهوده و…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو