مجله آلامتو

تعبیر خواب ط

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول طلیست تعبیر خواب ط

طناب Rope
طناب

طناب (ریسمان) در خواب کاری است که می کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که…

تعبیر خواب
طلق

طلق در خواب، قلب واقعیت است. انکار حقایقی است که گاه به روشنی شیشه و شکنندگی بلور هستند. چنانچه در…

تعبیر طلبکار
طلبکار

طلبکار در خواب یا حریف است یا رقیب، یا خصم و دشمن. اگر واقعا بدهکار باشید و در خواب طلبکار…

تعبیر طوق
طوق

در زمان ما طوق و غل به صور شناخته شده قدیمی متداول و موجود نیست طوق هم می تواند گردنبند…

تعبیر طیاره
طیاره

لطفا به حرف -ه- کلمه هواپيما نگاه کنيد.

طاووس Peacock
طاووس

طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل…

طعبیر خواب طاسی سر
طاسی

معبرین غربی درباره طاس شدن در خواب گویند: به تعبیر برخی از معبرین غربی عدم توانایی در کنترل‌ها خود را…

تعبیر خواب طوفان storm
طوفان

تعبیر خواب طوفان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند. کولاک برف تعبیر کولاک برف احساساتی سرد و…

1 2

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو