تعبیر خواب حرف ش

تعبیر حرف ش,تعبیرخواب شروع با حرف ش

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ش

خواب هایی که با حرف اول ش شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف ش

تازیانه whip
شلاق

لطفا به حرف ت و تعبیر تازیانه مراجعه کنید.

شاسی Chassis
شاسی

اسکلت و بدنه هر دستگاهي را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکيل يافته باشد شاسي مي نامند. شاسي کلمه…

شانه comb
شانه

خود شانه نشانه پريشاني فکر و خيال است. نه به معني غم و اندوه بل که تشتت فکر و ترديد…

گل شب بو Matthiola
شب بو

شب بو زني است لاغر اندام و زيبا و نيک مختصر و خوش سخن و خوش نيت که به هنگام…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو