تعبیر خواب حرف ش

تعبیر حرف ش,تعبیرخواب شروع با حرف ش

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ش

خواب هایی که با حرف اول ش شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ش

تعبیر شیطان
شیطان (ابلیس)

شیطان نمادی از شر است، موجودی مخالف خدا، که هیچ خیری در وجودش نیست. مردم اغلب اوقات در مورد شیطان…

تعبیر شقیقه
شقیقه

اگر در خواب ببینید که شقیقه شما متورم شده و آماسیده بار فکری برای شما پیدا می شود؛ نگران و…

تعبیر روتختی
روتختی

تعبیر روتختی اشاره ای است به زن و همسر بیننده خواب که با عفت و شرم و حیای زن نیز ارتباط…

تعبیر شیرخشت
شیرخشت

شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق. اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب…

تعبیر شوربا
شوربا

شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است؛ این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش،…

لبخند زدن
شن

شن اگر ریز باشد گرفتاری است و وبال به خصوص اگر بر زمین ریخته شده و بیننده خواب قصد عبور…

تعبیر شته
شته

شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت. اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به…

تعبیر شکنبه
شکنبه

شکنبه در خواب های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است…

تعبیر شفتالو
شفتالو

معبران درباره شفتالو زیاد ننوشته اند زیرا میوه چندان مطلوبی نیست و در رویاهای ما نیز خوب تعبیر نشده. کلا شفتالو…

تعبیر شکلات
شکلات

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های…

تعبیر شترمرغ
شترمرغ

معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهر ها…

تعبیر شلغم
شلغم

دیدن شلغم در خواب چندان خوب نیست چه پخته باشد چه خام. شلغم را به عنوان غایت چیزهای بد و دوست…

شنا کردن swimming
شنا کردن

در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد،…

تعبیر خواب شنبلیله
شنبلیله

شنبلیله گیاهی است بد طعم و نازیبا ولی بسیار پر خاصیت. گیاهی است که وجودش اساسی نیست ولی در بیشتر…

شکنجه شدن در خواب
شکنجه

اگر در خواب دیدید کسی شما را شکنجه می دهد مفهوم آن این است که شما تسلیم محض هستید و…

شمعدان
شمعدان

شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی های ما زا آن جا مایه می گیرد. مادر ما آن جاست…

تعبیر خواب دیدن شمع
شمع

شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در…

شکوفه گیلاس
شکوفه

شکوفه ها در خواب هم مانند انواع گل تعبیر خوبی دارند و از فرح و شادی و نشاط و پول…

شوره سر
شوره سر

به گفته تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا، سر بیانگر نیات و تصوری است که فرد از خود در…

تعبیر خواب شادی
شادی

تعبیر خواب شاد بودن میتواند با تعبیر خنده در خواب یکسان باشد اما گاهی بسته به شرایط تعبیر این دو…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو