مجله آلامتو

تعبیر خواب ر

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول رلیست تعبیر خواب ر

تعبیر خواب رقص
رقص

چون معبران پاي کوبيدن را در خواب خوب نمي دانند رقص را نيز مصيبت و غم و رنج تعبير کرده…

رمال
رمال

رمال مردي است فريب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا مي کشاند. چنانچه در…

رودخانه river
رودخانه

نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع…

روز day
روز

امام صادق عليه السلام مي فرمايد در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است. بهترين روزها روز آدينه…

کیک رولت
رولت

رولت اگر شیرینی باشد خوب است به خصوص اگر بخورید و کامتان شیرین شود. رولت خیاطی در خواب چندان خوب…

1 3 4 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو