مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف ر

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ر

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ر

ریش

نوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و…

روزنه
روزنه نور

روزنه اگر به روشنایی باشد خوب است ولی اگر از روشنایی به تاریکی باشد بد است. دیدن روزنه در خواب…

روغن زیتون در خواب
روغن

دیدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که از روغن های مبارک است. چنان که در…

راهنمای بزرگ کردن لب ها
رژ

رژ لب را نیز زن ها در خواب می بینند و امکان اینکه یک مرد به خواب ببیند کم است…

رز قرمز rose
گل رز

اگر باغی پر از گل های رز رنگارنگ ببینید به محیطی وارد می شوید که مردمی خوب دارد و شما…

ریزش مو hair-loss
ریزش مو

معمولاً تعبیر خواب ریزش مو با طاسی و کچل شدن در ارتباط است. تعابیر خواب معمولا با استفاده از نمادها…

شال روسری Scarf
روسری

لطفا به حرف ش و تعبیر شال مراجعه کنید.

رادار Radar
رادار

ديدن رادار در خواب هيچ تعبير خاصي نمي تواند داشته باشد مگر اين که بگوييم واکنش تمينات فوق العاده ما…

رادیو radio
رادیو

راديو دوستي است که فقط حرف مي زند ولي گوش شنوا ندارد. نصيحت مي کند اما هيچ استدلالي را نمي…

رازیانه Fennel_flower
رازیانه

رازيانه گياهي است دارويي که در قديم مصرف درماني گسترده اي داشت ولي امروز کمتر کسي حتي به شکل آن…

راسو Weasel
راسو

راسو از پستانداران جونده صحرايي است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر است. ديدن راسو در خواب رو…

ران thigh
ران

ران دارايي و مال و چيزهايي است که بر آن متکي هستيد يا طي ساليان گرد آورده ايد. حتي نام…

جاده road
راه

لطفا به حرف ج مراجعه کرده و به تعبیر جاده نگاه کنيد.

رب Sauce
رب

اگر در خواب ببينيد که رب مي جوشانيد يا رب خريده ايد مالي را به زحمت و رنج و تلاش…

طناب Rope
رسن

لطفاً به حرف ط و تعبیر طناب مراجعه کنید.

رشته reshteh
رشته

رشته، رشته اميد است و خير و برکت و نعمت. رشته را از خمير آرد تهيه مي کنند و چون…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو