تعبیر خواب حرف ر

تعبیر خواب حرف ر,مرکز تعبیر خواب شروع با حرف ر

لیست تعبیر خواب ر بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ر

خواب هایی که با حرف اول ر شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ر

تعبیر خواب رانندگی
رانندگی

دیدن ماشین در خواب یک خواب رایج است و بسته به شرایطی که ماشین را در خواب دیده اید می…

رز قرمز rose
گل رز

اگر باغی پر از گل های رز رنگارنگ ببینید به محیطی وارد می شوید که مردمی خوب دارد و شما…

رب Sauce
رب

اگر در خواب ببینید که رب می جوشانید یا رب خریده اید مالی را به زحمت و رنج و تلاش…

دیدن رتیل در خواب
رتیل

رتیل از خانواده عنکبوت‌هایی است که بیشتر در مناطق گرمسیری و بیابانی یافت می‌شوند. تمامی گونه‌های رتیل شکارچی هستند و…

شال روسری Scarf
شال (روسری)

تعبیر دیدن روسری در خواب دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می…

تعبیر خواب رقص
رقصیدن

چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند رقص را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده…

تعبیر روزه گرفتن
روزه گرفتن

با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان احتمال اینکه خوابی با مضمون روزه گرفتن ببینید بیشتر میشود؛ در ادامه میتوانید تعبیر…

راکون raccoon
راکون

دیدن راکون در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن راکون در خواب اغلب نمادی از فریب و خیانت است، اگر به…

رودخانه river
رودخانه

نفس رودخانه وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می کند. آب تنی در رودخانه انتفاع…

تعبیر دیدن ریحان
ریحان

برخی از معبران کلا ریحان را در میان سبزی ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصا به گریستن…

تعبیر دیدن روباه
روباه

پوست روباه گویای زنی است زیبا ولی مکار و مزور. داشتن پوستین از پوست روباه یا هر نوع پوست روباه…

تعبیر خواب dreams
رابطه نامشروع

حتما برایتان پیش آمده که با حالت گیجی و حتی کمی تحریک شده از خواب بیدار شوید. شما تنها کسی…

تعبیر رف
رف

رف طاقچه ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها دیده نمی شود. دیدن رف…

تعبیر ریگ
ریگ

ریگ مال و نعمت است به مقداری که می بینید و نوشته اند دانه های سکه است و پول. اگر…

تعبیر روبنده
روبنده

اگر زن در خواب ببیند که روبنده دارد کاری در جهت حفظ حرمت زنانه خویش انجام می دهد. روبنده مرد…

تعبیر روده
روده

روده وبال است و گرفتاری و غمی است طولانی که به سهولت دست از سر بیننده خواب بر نمی دارد به…

تعبیر رنده
رنده

رنده دو نوع داریم. یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده نجاری. رنده آشپزخانه زنی است بدخو و تباه کننده و…

تعبیر ریمل
ریمل

ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده…

تعبیر رمان
رمان

اگر در خواب دیدید رمان می خوانید خود را در آینده به کاری مشغول می کنید که سودی ندارد و…

تعبیر رنگ
رنگ

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در…

1 2

⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو