مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول خ

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف خ

خواستگاری کردن proposing
خواستگاری

دیدن خواستگاری در خواب تقریبا تعبیری همانند عروسی دارد در مورد خواستگاری رفتن در خواب تعبیرهای زیر معتبر است: محمدبن…

خنده بچه smiling-baby
خنده

لطفاً به حرف ل و تعبیر لبخند مراجعه کنید.

آفتاب sunshine
خورشید

لطفاً به حرف آ و تعبیر آفتاب مراجعه کنید.

خیانت
خیانت

نامزدم به من خیانت کرد! خیانت در خواب اغلب آنقدر محسوس به نظر می‌رسد که شما در واقعیت به سراغ…

خامه Cream
خامه

خامه به معني قلم امروز در زبان محاوره فارسي به کار گرفته نمي شود. قلم را نيز در حرف ـ…

خاویار Caviar
خاویار

خاويار سکه هاي طلايي، دانه هاي مرواريد، و قطعات جواهر است و ديدنش در خواب بسيار نيکو است. خاويار هرچه…

خربزه melon
خربزه

ديدن خربزه در خواب بستگي به وضع خربزه دارد و با تغييراتي که در رنگ و مزه و کيفيت آن…

گیاه خردل Mustard
خردل

خردل يا اسپندان در خواب غم و اندوه و تلخ کامي است چه خشک ببينيم و چه تر و تازه.…

خرما date
خرما

ديدن خرما در خواب بسيار نيکو است. اگر در خواب ديديد که خرما مي خوريد شادی به شما مي رسد.…

خرمن Harvest
خرمن

خرمن در خواب مال انبوه و اندوخته است و خير و برکت و نعمتي است که در اثر کار و…

تعبیر خواب خمیر
خمیر

در خواب آرد و خمیر اهمیت فراوان دارد اما کم ارزش است. از امام صادق _ ع _ نقل است…

خوک
خوک

خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام. پولی است فراوان که از طریق نامشروع و خلاف حتی به عدد…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو