مجله آلامتو

تعبیر خواب خ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول خفهرست تعبیر خواب خ

تاتو بدن
خالکوبی

دیدن تاتو یا همان خالکوبی کردن در خواب به نطر نمی‌رسد تعبیر چندان مناسبی داشته باشد. مطیعی تهرانی در جایی…

خر donkey
خر

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده خواب وارد می…

خنده بچه smiling-baby
لبخند زدن

لبخند زدن در خواب وجوه مختلف دارد ولی کلا خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گریستن. هرچه…

تعبیر خرک
خرک

خرک چوبی است به شکل چهار پایه که از پهلو ذوزنقه می نماید. اگر خرک نجاری در خواب ببینید تکیه…

تعبیر خرمهره
خرمهره

خرمهره بی ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار میگیرد. بازی کردن با…

تعبیر خزان (پاییز)
پاییز

دیدن پاییز (خزان) با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب های ما خوب نیست. اگر در خواب ببینید…

تعبیر خوی
خوی

خوی غم عرقی است که بر گونه و پیشانی می نشیند و این در خواب های ما نشانه شرم و…

تعبیر خواب
خوشه

خوشه در خواب دیدن مبارک و میمون است چه خوشه یا سنبله گندم باشد چه خوشه انگور و چه باره…

1 2 3 6

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو