مجله آلامتو

تعبیر خواب ح

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول حلیست تعبیر خواب ح

حجامت hejamat
حجامت

حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام است. در قدیم این عمل بسیار متداول بود و…

حسادت

حسادت به معنی آرزو کردن زوال نعمت از کسی است که آن را به دست آورده است. ريشه حسادت، فكر…

تعبیر خواب حصیر
حصیر

  حصیر (بوریا) حصیر فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است. حصیر در…

حاملگی Pregnancy
حاملگی

دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان…

حلقه ازدواج marriage--rings
حلقه

به نقل از ستاره؛ حلقه در خواب نشانه وحدت و تمامیت، ذات بنیادین شخص، ارتباط با هستی و حلقه نامزدی…

مورد حمله قرار گرفتن atacked
حمله

تعبیر مورد حمله قرار گرفتن در خواب چیست؟ خواب حمله به معنی حل مشکلات به شکلی مسالمت آمیز است. حمله…

حمام bathroom
حمام

در مورد دیدن خواب حمام تعبیرهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم: حمام  گرمابه…

حاجی haji
حاجی

اگر در خواب ببينيد که خودتان حاجي شده ايد از شر و ترس و بلا ايمني مي يابيد و اگر…

1 2

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو