تعبیر خواب حرف ح

تعبیر خواب آلامتو الفبا شروع از حرف ح

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف ح

خواب هایی که با حرف اول ح شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ح

sleeping
قرص (حب)

قرص خوردن در خواب تصاحب مال اندک است، اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش قرص می…

تعبیر خواب حصیر
حصیر

  حصیر (بوریا) حصیر فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است. حصیر در…

حج رفتن
حج رفتن (مکه)

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر…

حباب bubble
حباب

حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی. اگر در خواب ببینید که می…

حاملگی Pregnancy
حاملگی (بارداری)

دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان…

حجامت hejamat
حجامت

حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام است. در قدیم این عمل بسیار متداول بود و…

حسادت

حسادت به معنی آرزو کردن زوال نعمت از کسی است که آن را به دست آورده است. ريشه حسادت، فكر…

حلقه ازدواج marriage--rings
حلقه

به نقل از ستاره؛ حلقه در خواب نشانه وحدت و تمامیت، ذات بنیادین شخص، ارتباط با هستی و حلقه نامزدی…

مورد حمله قرار گرفتن atacked
حمله

تعبیر مورد حمله قرار گرفتن در خواب چیست؟ خواب حمله به معنی حل مشکلات به شکلی مسالمت آمیز است. حمله…

حمام bathroom
حمام

در مورد دیدن خواب حمام تعبیرهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم: حمام  گرمابه…

حاجی haji
حاجی

اگر در خواب ببينيد که خودتان حاجي شده ايد از شر و ترس و بلا ايمني مي يابيد و اگر…

حاجی فیروز Haji_Firuz
حاجی فیروز

ديدن حاجي فيروز در خواب ميمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها از رسيدن…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو