مجله آلامتو

لیست تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ج

لیست تعبیر خواب ج بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ج

خواب هایی که با حرف اول جیم شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست لیست تعبیر خواب حرف ج

دشت جلگه plain
جلگه

جلگه یا دشت ؛ مشاهده دشت در خواب مجموع حوادثي را شامل مي شود که پيش مي آيد و بستگي…

جواز license
جواز

به طور کلي ديدن جواز در خواب نيکو است ولي بايد ديد براي چه اخذ گرديده يا به چه منظور…

جوانی young
جوانی

مجلسي رحمه الله عليه نوشته ديدن جوان به خواب مکر و حيله و فريب و فتنه است برعکس ديدن پير…

جوراب Sock
جوراب

اگر در خواب ببينيم که جوراب به پا داريم امري است کاملا عادي و فقط وقتي اهميت پيدا مي کند…

جوی stream
جوی

ديدن جوي آب روان در خواب بسيار نيکو و مبارک است مخصوصا اگر آب آن جوي صاف و روشن و…

جیب pocket
جیب

جيب و پول مرادف يک ديگرند و جيب نمايانگر درآمد مستمر شما است. چنانچه کارمند و حقوق بگير هستيد حقوقي…

جیپ Jeep
جیپ

جيپ يک نوع خودرو مقاوم است که روي هر نوع جاده اي مي تواند فعال باشد. اگر راننده حرفه اي…

جیرجیرک Cricket
جیرجیرک

جيرجيرک در خواب ما دشمني است ضعيف و ناتوان که بيش از آن چه بتواند عملا شما را آزار بدهد…

جیغ زدن Screaming
جیغ

چنانچه در خواب صداي جيغ شنيديد خبري به شما مي رسد که بستگي دارد به عکس العمل شما در مقابل…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو