تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ج

لیست تعبیر خواب ج بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ج

خواب هایی که با حرف اول جیم شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ج

جنگل

دیدن جنگل در خواب چه تعبیری دارد؟ آیا خواب دیده اید در جنگل هستید و می خواهید بدانید که در…

تعبیر خواب جمجمه
جمجمه

تعبير خواب جمجمه به روايت آنلی بیتون اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانه آن…

تعبیر خواب جوال
جوال

از جوال برای بارکشی اسب و الاغ و شتر استفاده می شود. جوال در خواب های ما بخش و سهم…

دیدن درفش در خواب چه تعبیری دارد
درفش (جوالدوز)

درفش (جوالدوز) در خواب های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفته خویش به کار می بریم.…

جام

جام اگر پیاله و پیمانه باشد که در حرف پ کلمه پیاله تعبیرش نوشته شده و تکرار آن ضروری نیست…

جن
جن

دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست…

جاده road
جاده

جاده در خواب های ما زندگی و سرنوشت هستند. راه های خوب و بدی به شمار می روند که می…

جامه clothing
جامه

جامه معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهائی که…

تعبیر سقز
سقز جویدن

سقز در خواب یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است. سقز جویدن تقلید…

تعبیر آدامس
آدامس جویدن

جویدن آدامس بادکنکی در خواب به بی خیالی ها و بی دقتی های شما اشاره دارد. بنابراین بهتر است زندگی…

جغد Owl
جغد

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی…

جعفری Parsley
جعفری

خوردن سبزی در خواب اگر موجب سوزش و بوی بد دهان شود مال حرام و غم واندوه و گناهانی که…

جانور animals
جانور

کلا اشخاصی که با ایشان معاشرت و رفت و آمد و حتی معامله و داد و ستد داریم و گسترده…

جوراب Sock
جوراب

اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملا عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می کند…

جدال controversy
جدال

بر خلاف بیداری که جدال کار خوبی نیست، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت و اشتغال به کارخیر و…

جنگ war
جنگ

چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می…

جاجیم jajim
جاجیم

جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف…

جارو Broom
جارو

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج…

جارختی hanger
جارختی

جارختی یا جا لباسی و یا چوب لباسی وسیله ای است آشنا که در همه خانه ها هست و ما…

جادو magic
جادوگر

چنان چه در خواب جادو و جادوگر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را…

جواهرات jewelry
جواهرات

همانطور که می‌دانید جواهرات به خاطر قیمت بالا، ارزش زیبایی شناسی آن و حالت خوبی که دارند مورد استفاده قرار…

تعبیر خواب dreams
جهیزیه

جهیزیه که در زبان محاوره جهاز می گوییم آبروی ماست و کوششی که برای حفظ آبروی خویش در جامعه به…

تعبیر دیدن جسد حیوانات مرده
حیوان مرده

اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است. اگر خواب گنگ…

جو Barley
جو

جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنان چه در خواب ببینید جو دارید، به…

تعبیر خواب dreams
جماع کردن

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری…

تعبیر خواب dreams
جهنم

کلیه معبران دیدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده…

مرگ dead
جسد

دیدن  جسد در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که…

جنین Fetus
جنین

جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند. معمولا زنان…

جوجه
مرغ و جوجه

مرغ و جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که…

جفت Pair
جفت

دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تعابیر متغایر دارد. معمولا مردان در خواب نمی…

1 2

⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو