مجله آلامتو

لیست تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ت

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ت

خواب هایی که با حرف اول ت شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست لیست تعبیر خواب حرف ت

تگرگ Hail
تگرگ

تگرگ در خواب هم مي تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبيعت. در بيداري اگر تگرگ…

تلفن Telephone
تلفن

تلفن ديدار دوستان و عزيزان است. اين در صورتي است که زياد با تلفن سر و کار نداشته باشيد. اگر…

تمشک Raspberry
تمشک

تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بيايد و سرخ رنگ باشد. اگر سياه باشد…

مجسمه Statue
تندیس

لطفاً به حرف م و تعبیر مجسمه مراجعه کنید.

تنور Tandoor
تنور

ديدن تنور در خواب مبارک است و خير و برکت و معاش تعبير شده تامين مي گردد. چنانچه در خواب…

ته دیگ Tahdig
ته دیگ

ته ديگ ابتلا و غم پايان کارها است. اگر کار مهمي در دست انجام داشته باشيد و به خواب ببينيد…

تهمت defamation
تهمت زدن

تهمت در خواب احراز پاکي و برائت و سرافرازي و شرف است و بسيار نيکو است در حالي که در…

توپ BALL
توپ

(توپ بازي) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فريب دنيا و رفتن به دنبال چيزهائي که…

توتون tobacco
توتون

توتون همان چيزها و کارهايي است که خود بيننده خواب و ديگران را مي آزارد و ديدگان را تاريک و…

تونل Tunnel
تونل

تونل در خواب هاي ما گوياي سختي مقداري از راه زندگي ما است. راهي که داريم مي پيمائيم بخصوص اگر…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو