تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب گ,مرکز تعبیرخواب آنلاین شروع با حرف گاف

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف گاف

خواب هایی که با حرف اول گ شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب گوزن

تعبیر خواب گوزن

تعبیر خواب گوزن دیدن گوزن در خواب بیانگر نجابت، معنویت و زیبایی طبیعی شماست. گوزن…

گلابی

تعبیر خواب گلابی

تعبیر خواب گلابی، مطیعی تهرانی تعبیر خواب گلابی کام دل است و چیزی است که…

تعبیر دیدن گنج در خواب

تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب پول یا گنج. پول نمایانگر ارزش دنیای واقعی است و در خواب اغلب…

گل Flower

تعبیر خواب گل

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گلهایش فرزندان خوب…

گوش ear

تعبیر خواب گوش

اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره…

گندم Wheat

تعبیر خواب گندم

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب…

تعبیر خواب گز

تعبیر خواب گز

دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می شود که با رنج و…

تعبیر دیدن گنجه در خواب

تعبیر خواب گنجه

منوچهر مطیعی میگوید: در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با…

گرگ wolf

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ محمدبن سیرین حمله گرگ به انسان در خواب به طلاق تعبیر شود.…

گردو walnuts

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی…

تعبیر خواب گوجه

تعبیر خواب گوجه

تعبیر خواب گوجه فرنگی منوچهر مطیعی گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی…

گوهر gemstone

تعبیر خواب گوهر

هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و…

گونی sack

تعبیر خواب گونی

اگر در خواب ببینید که گونی می بافید کاری در جهت حفظ آبروی خویش انجام…

گوشت meat

تعبیر خواب گوشت

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه…

گیتار Guitar

تعبیر خواب گیتار

اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید کاری را خراب می…

تعبیر دیدن گاو در خواب

تعبیر خواب گاو

در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و…

دیدن گراز در خواب

تعبیر خواب گراز

گراز تعبیری به مانند تعبیر خوک را دارد و کلا پولی است که با تدبیر…

گربه cat

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه دیدن گربه در خواب نمادی از توهم یا احساس خوبی نسبت به…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو