تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ک

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف ک

خواب هایی که با حرف اول ک شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ک

کفش shoes

تعبیر خواب کفش

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی…

کتاب book

تعبیر خواب کتاب

معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود…

تعبیر کنجد

تعبیر خواب کنجد

دیدن کنجد در خواب خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت است. یعنی چیزی…

کیف bag

تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب کیف مطیعی تهرانی مطیعی تهرانی در مورد کیف این چنین بیان می‌کند که…

کرم worm

تعبیر خواب کرم

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می…

کدو Squash

تعبیر خواب کدو

می گویند کدو صیفی و گیاه بی مزه و بی خاصیتی است ولی این شهرتی…

کرکس Vulture

تعبیر خواب کرکس

دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور…

کوه mountain

تعبیر خواب کوه

همان طور که قبلا در چند مورد نوشته ام کلا چیزهایی که در زندگی روزانه…

کوسه shark

تعبیر خواب کوسه

کوسه در رویاهای ما نوعا دشمنی است که تا به سراغش نروید و به حریم…

کلنگ زدن در خواب

تعبیر خواب کلنگ

اگر در خواب ببینید که کلنگ به دست دارید و مجرای فاضلاب را خراب می…

دیدن کلیسا در خواب

تعبیر خواب کلیسا

تعبير خواب کلیسا به روايت محمد ابن سیرین: اگر درخواب بیند که در کلیسا شد…

دیدن کبک در خواب

تعبیر خواب کبک

اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد، یا کبکی را…

تعبیر دیدن کشمش زرد در خواب

تعبیر خواب کشمش

در خواب کشمش ممکن است نشانه هایی از انگور را نیز ببینید پس اگر در…

تعبیر کوکو

تعبیر خواب کوکو

کوکو تعبیر دیگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزی تعبیر…

تعبیر کوچه

تعبیر خواب کوچه

اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم با سؤالی رو…

تعبیر کیسه

تعبیر خواب کیسه

کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشد که تعبیرش…

تعبیر کمربند

تعبیر خواب کمربند

کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان…

تعبیر کارت

تعبیر خواب کارت

کارت اگر جغرافیایی یعنی نقشه باشد تعبیرش را در حرف -ن- کلمه نقشه نوشته ام…

تعبیر خواب گنجه

تعبیر خواب کمد

(کمد=گنجه) در خواب کمد دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم…

کلید key

تعبیر خواب کلید

داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو