تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ک

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف ک

خواب هایی که با حرف اول ک شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب کرگدن rhino

تعبیر خواب کرگدن

گاهی اوقات در خواب هایمان حیواناتی را میبینیم که ممکن است هیچگاه آنها را از…

تعبیر کباده

تعبیر خواب کباده

چنانچه در خواب ببینید با کباده ورزش می کنید متعهد و موظف می شوید، یا…

تعبیر کنجد

تعبیر خواب کنجد

دیدن کنجد در خواب خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت است. یعنی چیزی…

کیف bag

تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب کیف مطیعی تهرانی مطیعی تهرانی در مورد کیف این چنین بیان می‌کند که…

کرم worm

تعبیر خواب کرم

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می…

کراوات necktie

تعبیر خواب کراوات

دیدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعی ریاکاری است. تعبیر خاصی ندارد و…

کدو Squash

تعبیر خواب کدو

می گویند کدو صیفی و گیاه بی مزه و بی خاصیتی است ولی این شهرتی…

کفش shoes

تعبیر خواب کفش

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی…

کرکس Vulture

تعبیر خواب کرکس

دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور…

کوه mountain

تعبیر خواب کوه

همان طور که قبلا در چند مورد نوشته ام کلا چیزهایی که در زندگی روزانه…

کوسه shark

تعبیر خواب کوسه

کوسه در رویاهای ما نوعا دشمنی است که تا به سراغش نروید و به حریم…

کلنگ زدن در خواب

تعبیر خواب کلنگ

اگر در خواب ببینید که کلنگ به دست دارید و مجرای فاضلاب را خراب می…

دیدن کلیسا در خواب

تعبیر خواب کلیسا

تعبير خواب کلیسا به روايت محمد ابن سیرین: اگر درخواب بیند که در کلیسا شد…

دیدن کبک در خواب

تعبیر خواب کبک

اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد، یا کبکی را…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو