تعبیر خواب حرف ژ

تعبیر خواب شروع با حرف ژ

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ژ

خواب هایی که با حرف اول ژ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ژ

تعبیر ژاکت sweater

تعبیر خواب ژاکت

برای فهمیدن تعبیر ژاکت در خواب بهتر است تعابیر لباس و جامعه را مرور کنیم:…

تعبیر خواب dreams

تعبیر خواب ژاله

ژاله به معنی شبنم، تگرگ، قطره‌ي باران، باران است و تعبیر آن در خواب با…

تعبیر خواب ژیلت Gillette

تعبیر خواب ژیلت

تعبیر خواب تراشیدن ریش با ژیلت اصلاح صورت در خواب تعابیر مختلفی دارد که بهتر…

ژله

تعبیر خواب ژله

خوردن ژله در خواب ، علامت آن است كه با موانعی قابل عبور در زندگی…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو