تعبیر خواب حرف ه

تعبیرخواب حرف ه

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ه

خواب هایی که با حرف اول ه شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ه

تعبیر دیدن هل سبز در خواب

تعبیر خواب هل

خواب خوردن چای با هل اگر در خواب دیدید که چای با هل می خورید…

هلو peach

تعبیر خواب هلو

ديدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتي و رسيده باشد بسيار خوب و خوش…

هاون mortar

تعبیر خواب هاون

امروز هاون مرسوم و متداول نيست، فقط در برخي لابراتورهاي شيميايي نوعي هاون چيني يافت…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو