تعبیر خواب حرف ل

تعبیرخواب حرف لام,لیست تعبیر خواب آنلاین شروع از حرف ل

لیست تعبیر خواب لام بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ل

خواب هایی که با حرف اول ل شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ل

تعبیر خواب لباس مشکی

تعبیر خواب لباس مشکی

دیدن لباس مشکی در خواب می‌تواند باعث نگرانی شود. برای دقیق‌ترین تعبیر خواب لباس مشکی،…

تعبیر خواب لباس clothes

تعبیر خواب لباس

دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس…

لامپ Electric_light

تعبیر خواب لامپ

دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد. اگر در خواب ببینید لامپی…

دیدن لوله در خواب

تعبیر خواب لوله

تعبیر خواب لوله فاضلاب چنان چه در خواب ببینید لوله فاضلاب دستشوئی شما گرفته و…

تعبیر خواب لحاف

تعبیر خواب لحاف

معبران کهن نوشته اند لحاف زن است. لحاف در موقع خواب و استراحت به ما…

تعبیر خواب لیمو

دیدن و خوردن، خریدن، گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست…

لاستیک Rubber

تعبیر خواب لاستیک

لاستيک غير از (تاير) اتومبيل است. البته تاير را هم از لاستيک درست مي کنند…

لب lip

تعبیر خواب لب

تعبیر خواب لب : لب بالائي انسان ساکن است و لب زيرين حرکت مي کند.…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو