تعبیر خواب حرف ق

تعبیرخواب حرف ق,لیست تعبیر خواب شروع با ق

لیست تعبیر خواب ق بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ق

خواب هایی که با حرف اول ق شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ق

قوچ sheep-ram

تعبیر خواب قوچ

همانند تعبیر خواب گوسفند، دیدن قوچ در خواب ما مبارک است و مبشر خیر و…

تعبیر خواب قبر

دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که…

قفس cage

تعبیر خواب قفس

قفس در خواب گویای سختی و تنگی است. اگر در خواب ببینید قفسی خالی در…

قصر Castle

تعبیر خواب قصر

دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در…

قلیان Hookah

تعبیر خواب قلیان

قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ کامی است. چنانچه در…

تعبیر خواب قالی

قبلا تعبیر فرش را درج کرده بودیم و همانطور که میدانید فرش و قالی ممکن…

تعبیر خواب حج

تعبیر خواب قبله

اگر ببینی به طرف مشرق نماز می‌خوانی، یعنی به حج می‌روی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین…

قرقاول در خواب

تعبیر خواب قرقاول

قرقاول مانند مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید قرقاولی در بغل…

تعبیر قوز

تعبیر خواب قوز

اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید. قوز…

تعبیر قیر

تعبیر خواب قیر

قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می…

تعبیر قناد

تعبیر خواب قناد

قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان مداهنه آمیز و فریبنده می…

تعبیر قماش

تعبیر خواب قماش

از امام صادق علیه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زینت دنیاست.…

تعبیر قمقمه

تعبیر خواب قمقمه

اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر…

تعبیر قمار

تعبیر خواب قمار

بیننده خواب اگر اهل قماربازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار…

تعبیر قاب

تعبیر خواب قاب

قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای دیگر در نظر…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو