تعبیر خواب حرف ق

تعبیرخواب حرف ق,لیست تعبیر خواب شروع با ق

لیست تعبیر خواب ق بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ق

خواب هایی که با حرف اول ق شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ق

تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت آیا اخیراً خواب قیامت را دیده اید؟ وحشت نکنید. در ادامه به…

تعبیر خواب حج

تعبیر خواب قبله

اگر ببینی به طرف مشرق نماز می‌خوانی، یعنی به حج می‌روی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین…

قفس cage

تعبیر خواب قفس

قفس در خواب گویای سختی و تنگی است. اگر در خواب ببینید قفسی خالی در…

قوچ sheep-ram

تعبیر خواب قوچ

همانند تعبیر خواب گوسفند، دیدن قوچ در خواب ما مبارک است و مبشر خیر و…

تعبیر خواب قبر

دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که…

قصر Castle

تعبیر خواب قصر

دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در…

قلیان Hookah

تعبیر خواب قلیان

قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ کامی است. چنانچه در…

قرقاول در خواب

تعبیر خواب قرقاول

قرقاول مانند مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید قرقاولی در بغل…

تعبیر قوز

تعبیر خواب قوز

اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید. قوز…

تعبیر قیر

تعبیر خواب قیر

قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می…

تعبیر قناد

تعبیر خواب قناد

قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان مداهنه آمیز و فریبنده می…

تعبیر قماش

تعبیر خواب قماش

از امام صادق علیه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زینت دنیاست.…

تعبیر قمقمه

تعبیر خواب قمقمه

اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر…

تعبیر قمار

تعبیر خواب قمار

بیننده خواب اگر اهل قماربازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار…

تعبیر قصاب

تعبیر خواب قصاب

قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است. به شنیدن…

تعبیر خواب قفل

تعبیر خواب قفل

در خواب های ما قفل نشان اعتماد است. اگر در خواب ببینید که در خانه…

دیدن قمری

تعبیر خواب قمری

دیدن قمری در خواب بد نیست اما صدایش را خوب ندانسته اند. قمری انسان غریب…

قرآن quran

تعبیر خواب قرآن

ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد.…

قبرستان Cemetery

تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قبر تعبیر خواب مرده برگرفته از کتاب کامل التعبیر نوشتۀ: حبیش تفلیسی به…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو