تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب حرف ف,تعبیرخواب شروع با ف

لیست تعبیر خواب ف بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ف

خواب هایی که با حرف اول ف شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب فضله

تعبیر خواب فضله

بسیاری از ما تجربه افتادن فضله روی لباس یا سر را داریم. اما تعبیر خواب…

فرعون Pharaoh

تعبیر خواب فرعون

فرعون در خواب های ما همان تعبیر را دارد که برای پادشاه گفتیم. در خواب…

فندق hazelnut

تعبیر خواب فندق

فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر…

تعبیر خواب فلز

تعبیر خواب فلز

فلز ماده‌ای است که موادی را که قابلیت جلا،رسانای برق و گرما و چکش خواری…

فانوس lantern

تعبیر خواب فانوس

اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما…

تعبیر فنر

تعبیر خواب فنر

فنر را در خواب نمی بینیم مگر در رابطه با یک ماشین یا دستگاه یا…

تعبیر فراش

تعبیر خواب فراش

فراش را دلال و دلاله تعبیر کرده اند. فراش به معنی سرایدار و امربر است.…

تعبیر فر

تعبیر خواب فر

اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب…

فرشته angel

تعبیر خواب فرشته

دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری…

تعبیر فیله

تعبیر خواب فیله

فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن؛ در…

تعبیر فندک

تعبیر خواب فندک

اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد امکاناتی در اختیارتان قرار…

فیل elephants

تعبیر خواب فیل

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و…

فرفره Spinning_Tops

تعبیر خواب فرفره

فرفره فريب و نيرنگ است. اگر در خواب ببينيد که چون کودکان فرفره اي در…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو