تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب با غ,لیست تعبیرخواب حرف غ

لیست تعبیر خواب غ بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول غ

خواب هایی که با حرف اول غ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب غاز

تعبیر خواب غاز

دیدن غاز در خواب به طور کلی بیانگر اخبار خوب است. در ادامه به تعبیر…

غبار Dusty-Table

تعبیر خواب غبار

غبار یا گرد را مال اندک و قلیل تعبیر کرده اند. عموما معتقدند که اگر…

غارت looting

تعبیر خواب غارت

اگر در خواب ببینید کسی مال دیگری را غارت می کند از نظر مالی دچار…

غزال gazelle

تعبیر خواب آهو

غزال همان تعبير آهو در خواب را دارد و غزال زني است خوش خرام و…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو